Lepiota pseudohelveola ?varljivi dežniček
© matevž koncilja


Med majhnimi dežnički ni užitnih gob! Marsikateri vsebujejo amanitin in so smrtno strupeni tako kot zelena mušnica. Tega dežnička nisem zmogel uspešno določiti. Na vsak način se ga je treba izogibati!