Trametes suaveolens (L.:Fr.) Fr.Trametes suaveolens
© matevě koncilja