Trametes pubescens  (Schum.:Fr.) PilátTrametes pubescens
© matevě koncilja