Ceriporia purpurea   (Fr.) DonkCeriporia purpurea
© matevě koncilja

več/mikro.

na bukovi veji.