Amanita virosa (Fr.) Bertillonamanita virosa
© matevě koncilja«