Agaricus essettei  Bon

= Agaricus abruptibulbus  Peck.agaricus essettei
© matev× koncilja


diši po jane×u in ima v dnišču zadebljen in ravno odsekan bet.