«


Stropharia aeruginosa  
Stropharia aeruginosa - trosi Stropharia aeruginosa - trosi
Stropharia aeruginosa - kajlocistide Stropharia aeruginosa - kajlocistide
Stropharia aeruginosa - krizocistide Stropharia aeruginosa - ploska stran lističa
Stropharia aeruginosa - kožica klobuka Stropharia aeruginosa - lističi

  1. trosi merijo med 7-8 x 4-5 mcm. Preparat v lužini KOH. Trosni prah vijoličast.
  2. en tros. Preparat v vodi.
  3. kajlocistide. Preparat v KOH.
  4. kajlocistide.
  5. na levi ena redkih krizocistid.
  6. ploska stran lističa. Preparat v barvilu Kongo.
  7. hife kožice klobuka so deloma inkrustirane.
  8. ostrinke lističev so belo nakosmičene. Povečeva 20x.

     Gobico sem določil po "Pilze der Schweiz", Bd.4.