«


Hyalopeziza millepunctata  
Hyalopeziza millepunctata - tros Hyalopeziza millepunctata - tros
Hyalopeziza millepunctata - aski Hyalopeziza millepunctata - himenij
Hyalopeziza millepunctata - lasi Hyalopeziza millepunctata - lasi
Hyalopeziza millepunctata - nespolna oblika enega askomiceta Hyalopeziza millepunctata - konidiji
Hyalopeziza millepunctata - konidiji Hyalopeziza millepunctata - konidiji

  1. trosi so merili od 6-7 x 1,5-2 µm. Preparat v barvilu Kongo.
  2. en tros.
  3. aski IKI+.
  4. izrez iz himenija.
  5. glažnati lasi. 15-40 x 4-5 µm.
  6. lasi.
  7. zraven Hyalopezizae sem našel nespolno obliko enega askomiceta.
  8. konidiji od 1,5-2 µm veliki.
  9. konidijonosci in konidiji.
  10.konidijonosci in konidiji.
     Fungarium Turiae, št. 603.

     Literatura:
     Ellis/Ellis: "Microfungi on Land Plants." (kot "Unguicularia scrupulosa").