«


Lyophyllum transforme  
lyophyllum transforme - trosi lyophyllum transforme - trosi
lyophyllum transforme - trosi lyophyllum transforme - ko×ica klobuka

    1. trioglati trosi so merili od 8,0-10,0 x 6,0-8,0 mcm Preparat v vodi. Trosni prah bel.
    2. trosi.
    3. trosi.
    4. hife ko×ice klobuka. Preparat v barvilu Kongo.

       Določil sem po ključu H. Clemenšona, objavljenem v "Zeitschrift für Pilzkunde" 52/1.