Trametes pubescens  (Schum.:Fr.) Piláttrametes pubescens
© matevě koncilja