«


Mycena strobilicola  
Mycena strobilicola - trosi Mycena strobilicola - trosi
Mycena strobilicola - himenij Mycena strobilicola - bazidiji
Mycena strobilicola - kajlocistide Mycena strobilicola - kajlocistide
Mycena strobilicola - kaulocistide Mycena strobilicola - hife beta
Mycena strobilicola - hife beta Mycena strobilicola - kožica klobuka

  1. trosi so amiloidni, okoli 6,5-8 x 4-5 µm veliki. Preparat v Melzerju.
  2. trosi.
  3. himenij na ostrinki lističa.
  4. bazidiji nimajo zaponk. Preparat v barvilu Kongo.
  5. kajlo- in kavlocistide so si podobne.
  6. kajlocistida.
  7. kavlocistida z zaponko. Zaponke so pri tej gobi zelo redke.
  8. hife na betu.
  9. hife na betu.
  10. hife kožice klobuka.

     Gobo sem določil po "Pilze der Schweiz" oziroma po knjigi Robicha: "Mycena d'Europa".