«


Pleospora herbarum  


       Preparati v barvilu Kongo in v vodi.

       Gobice sem določil po Ellis&Ellis: "Microfungi on Land Plants."