Phlebia tremellosa   (Schrad.:Fr.) Burds. & Nakasone

= Merulius tremellosus  Schrad.:Fr.phlebia tremellosa
© matevě koncilja