«


Crepidotus luteolus 
crepidotus luteolus - trosi crepidotus luteolus - trosi
crepidotus luteolus - bazidij crepidotus luteolus - bazidij
crepidotus luteolus - kajlocistide crepidotus luteolus - kajlocistide
crepidotus luteolus - kajlocistide crepidotus luteolus - kožica klobuka

  1. trosi so bledorumeni, zelo rahlo bradavičasti; povprečna velikost 9,0 x 4,8 mcm. Preparat obarvan z bombažno plavo.
  2. trosi. Preparat v vodi.
  3. bazidiji so čokati in tudi podolgovati, dolgi do 30 mcm.
  4. bazidiji.
  5. kajlocistide zelo raznolike, nekatere imajo razvejane vrhove; merijo okoli 40-50 x 7-11 mcm.
  6. kajlocistide
  7. kajlocistide.
  8. kožica klobuka je sestavljena iz hif, ki so široke med 3-8 mcm. Septe imajo vse zaponke.
  Trosi so zelo raznoliki, tako, da sem prvotno mislil, da so se mi primešali tuji. Ampak tisti dan sem prinesel domov samo ti dve gobici, ki jih vidite na slikah.
  V Pilze der Schweiz so pri rumeni postrančici/C. luteolus narisani punktirani trosi z gladkimi stenami.

  Srednjemočno bradavičaste trose ima Crepidotus subverrucisporus, vendar ima ta, če gre po Pilze der Schweiz, samo stekleničaste cistide, ki na vrhovih nikoli niso razvejane. Crepidotus lundellii, ki je tudi zelo podobna postrančica, pa naj bi imel bolj kijaste cistide in skoraj gladke, široko eliptične trose.

  Barve trosnega prahu nisem mogel preveriti, ker sem pobral že zamrznjeno gobo, ki ni odvrgla zadostne količine trosov.

  V tem primeru sem se slabe volje odločil za rumeno postrančico, pravzaprav samo zaradi razvejanih, raznolikih cistid.