«


Trichia contorta var. iowensis  
Trichia contorta var. iowensis - trosi Trichia contorta var. iowensis - trosi
Trichia contorta var. iowensis - capillitium Trichia contorta var. iowensis - capillitium
Trichia contorta var. iowensis - capillitium Trichia contorta var. iowensis - zunanja plast peridija
Trichia contorta var. iowensis - notranja plast peridija Trichia contorta var. iowensis

  1. trosi so merili med 11-14 µm v premeru.
  2. trosi. Vsi preparati so v vodi.
  3. capillitium. Elatere 3-4 µm debele, deloma z bodicami.
  4. elatere v sredini in na konceh zadebeljene.
  5. posamezne elatere so merile od 8-10 µm v premeru, okrašene z bodicami.
  6. peridium - zunanja plast.
  7. peridium - notranja plast.
  8. gobice, povečava 20x.
     Fungarium Turiae, št. 465.


     Sluzavke sem določil po Bruce Ing: "The Myxomycetes of Britain and Irland" oziroma po
     C. Lado & F. Pando: "Myxomycetes, I. Ceratiomyxales, Echinosteliales, Liceales, Trichiales."
     (in: Flora Mycologica Iberica, Vol.2)
     /html>