Hygrocybe psittacinahygrocybe psittacina
© matev× koncilja