«


Hypoxylon fuscum  
hypoxylon fuscum - aski hypoxylon fuscum - ask
hypoxylon fuscum - ask hypoxylon fuscum - trosi

    1. aski so J+. Preparat v lugolu.
    2. ask z zrelimi trosi. Preparat v vodi.
    3. ask z zrelimi trosi. Aski merijo okoli 120-140 x 8 mcm. Preparat v vodi.
    4. trosi; povprečna velikost: 14,3 x 5,5 mcm. Preparat v vodi.