«


Ascotremella faginea  
Ascotremella faginea - trosi Ascotremella faginea - trosi
Ascotremella faginea - trosi Ascotremella faginea - aski
Ascotremella faginea - aski Ascotremella faginea - aski
Ascotremella faginea - aski Ascotremella faginea - subhymenium
Ascotremella faginea - subhymenium Ascotremella faginea - medulla
Ascotremella faginea - excipulum Ascotremella faginea - excipulum

  1. trosi so merili od 8-10 x 3,5-4 µm. Preparat v vodi.
  2. trosi, povečava 620x.
  3. trosi s 3-4 vzdolžnimi progami, ki pa so zelo slabo vidne.
  4. aski so rahlo J+. Preparat v lugolu.
  5. aski so merili od 80-90 x 7-8 µm.
  6. aski in parafize. Parafize brez vakuol.
  7. aski v bazi brez zaponk (croziers).
  8. subhymenium sestoji iz verižasto povezanih, zadebeljenih celic.
  9. subhymenium.
  10. medullo sestavljajo tanke hife. Preparat v barvilu Kongo.
  11. excipulum v obliki texturae prismaticae.
  12. kijaste celice na zunanji strani.
       Fungarium Turiae, št. 492.

     Gobo sem določil po "Pilze der Schweiz" oziroma po popravkih in opombah k "Pilze der Schweiz",
     ki jih je objavil Hans-Otto Baral. (2001)