«


Cylindrobasidium evolvens  
cylindrobasidium evolvens - trosi cylindrobasidium evolvens - bazidiji
cylindrobasidium evolvens - bazidiji cylindrobasidium evolvens - leptocistide
cylindrobasidium evolvens - hife

    1. trosi merijo od 8-11 x 5-6,5 mcm. Preparat v vodi.
    2. bazidiji. Preparat v barvilu Kongo.
    3. bazidiji in leptocistide.
    4. na desni je ena leptocistida. Leptocistide merijo od 50-90 x 5-7 mcm.
    5. hife z oljnatimi kapljicami.