«


Inocybe dulcamara
Inocybe dulcamara - trosi Inocybe dulcamara - trosi
Inocybe dulcamara - trosi Inocybe dulcamara - trosi
Inocybe dulcamara - bazidiji Inocybe dulcamara - ostrinka lističa
Inocybe dulcamara - kajlocistide Inocybe dulcamara - kajlocistide
Inocybe dulcamara - kajlocistide Inocybe dulcamara - kajlocistide
Inocybe dulcamara - kajlocistide Inocybe dulcamara - kajlocistide
Inocybe dulcamara - kaulocistide Inocybe dulcamara - kaulocistide
Inocybe dulcamara - hife kožice klobuka

  1. trosi, povprečna velikost: 9,8 x 5,2 mcm. Preparat v vodi.
  2. trosi.
  3. trosi.
  4. trosi. Preparat v Melzerju.
  5. bazidiji.
  6. kajlocistide na ostrinki lističa. Preparat v barvilu Kongo.
  7. kajlocistide.
  8. kajlocistide.
  9. kajlocistide.
  10. kajlocistide.
  11. kajlocistiden.
  12. kajlocistide.
  13. kaulocistide na vrhu beta.
  14. kaulocistide.
  15. hife kožice klobuka.