Cortinarius anserinus  (Vel.) Hry.
= Cortinarius amoenolens  Hry. ex Ortoncortinarius anserinus
© matev× koncilja

    «

    značilni so okrasto oliven klobuk in zelo grenka ko×ica klobuka ter prijeten vonj. Lističi so sprva plavovijoličasti, nato postanejo rjavi. Meso je na prerezu v klobuku sivobelo, v betu pa plavovijoličasto na robovih, sicer pa sivobelo. Meso na raztopino KOH skoraj nič ne reagira.