Coprinopsis cinerea  (Schaeff.) Redhead, Vilgalys&Moncalvo

= Coprinus cinereus  (Schaeff.:Fr.) Graycoprinopsis cinerea
© matev× koncilja

več/mikro.

Ta tintnica ne raste v gozdu, ampak na gnoju. Gobice sem našel pri sosednji kmetiji na ×agovini, pomešani s kravjim gnojem.