Conocybe lactea   (Lge) Métr.

= Bolbitius tener  Berk.&Br.conocybe lactea
© matev× koncilja

mikro.

gobica je rasla pri naši hiši v travi.