«


Inocybe cervicolor  
inocybe cervicolor -trosi inocybe cervicolor - kajlocistide
inocybe cervicolor - kajlocistide inocybe cervicolor - kaulocistide
inocybe cervicolor - hife na betu inocybe cervicolor - kožica klobuka

  1. povprečna velikost trosov: 12-13 x 6,5 - 7,0 mcm. Preparat v barvilu Kongo.
  2. kajlocistide merijo okoli 40-55 x 7-10 mcm.
  3. kajlocistide, nekatere imajo obliko kladiva.
  4. kaulocistide na vrhu beta.
  5. hife na betu so močno inkrustirane.
  6. kožica klobuka. Preparat v vodi.
      Gobo sem šele drugi dan po nabiri mikroskopiral in celice vidno že razpadajo.