«


Tomentella sp.  
Tomentella sp. - bazidiji Tomentella sp. - trosi
Tomentella sp. - hife Tomentella sp. - hife

  1. izrez iz himenija. Preparat v barvilu Kongo.
  2. trosi so merili od 7-9 µm, apiculus je amiloiden. Preparat v Melzerju.
  3. hife.
  4. hife.

     Pri določevanju gob iz rodu Tomentella je zelo pripraven ključ, ki ga je sestavil Frank Dämmrich,
     na internetu pod www.tomentella.de. Tomentella bryophila tukaj na vsak način ni. Druga vrsta, ki pa jo sedaj naknadno tudi po tem ključu ne morem določiti.