Agaricus essettei  Bon
= Agaricus abruptibulbus  Peck.agaricus essettei
© matev× koncilja

diši po jane×u in ima v dnišču zadebljen in ravno odsekan bet.