«


Inocybe erubescens
inocybe erubescens - tros inocybe erubescens - bazidij
inocybe erubescens - pleurocistide inocybe erubescens - kaulocistide

    1. povprečna velikost trosov: 11,6 (Max. 13,0) x 6,3 mcm. Preparat v Melzerju.
    2. bazidiji merijo okoli 35-40 x 10-12 mcm. Preparat v barvilu Kongo.
    3. kajlocistide merijo okoli 40-50 x 8-11 mcm.
    4. kaulocistide.