Coprinellus micaceus agg.coprinus micaceus
© matev˛ koncilja

Po novejših informacijah sljudnata tintnica ne vsebuje koprina in nevšečne zastrupitve v zvezi z u˛ivanjem alkohola ni za pričakovati. Gobico bom vzel iz seznama strupenih gob.