Scleroderma bovista  Fr.Scleroderma bovista - Netzsporiger Kartoffelbovist
© matevě koncilja

mehr/mikro