Dacrymyces tortus  (Willd.) Fr.Dacrymyces tortus in Clavulicium vinososcabens
© matevě koncilja

več/mikro.

parasitsko na algah in na gobi Clavulicium vinososcabens.
Propadel smrekov štor.