Corticiales

družina: Corticiaceae

Vuilleminia alni/ viljeminka na jelši

Vuilleminia comedens/ uničujoča viljeminka

Laeticorticium roseum/ rožnata skorjevka