«


Hypocrea subalpina  

  1. aski imajo prvotno 8 trosov. Zreli trosi se potem še enkrat delijo na po dva trosa.
  2. delni trosi merijo 3 x 2,5 µm oziroma 2-2,5 x 2,5 µm. Preparat v vodi.
  3. aski so J-.
  4. površina stromatov (cortical tissue).
  5. plast, ki obdaja peritecije sestoji iz 3-4 µm širokih hif (subcortical tissue).
  6. ostiolum. Preparat v L4T.
  7. ostiolum.
  8. ostiolum.
  9. plast hialinih hif pod periteciji (subperithecial tissue).
  10. hife pod periteciji. Preparat v vodi.
  11. hife pod periteciji. Preparat v barvilu Kongo.
  12. hife v substratu.
  13. periteciji.
  14. stroma, prerez.
  15. suhe gobice s trosnim prahom.
  16. barvna reakcija na KOH.