«


Lasiosphaeria spermoides  
lasiosphaeria spermoides - tros lasiosphaeria spermoides - trosi
lasiosphaeria spermoides - aski lasiosphaeria spermoides - aski
lasiosphaeria spermoides - textura

  1. trosi merijo med 20-23 x 4-4,5 mcm; Preparat v vodi.
  2. trosi.
  3. aski so J-, med 120-150 x 9-10 mcm veliki. Parafize so nitaste. Preparat v lugolu.
  4. aski.
  5. stena peritecija ima površino v obliki texturae angularis. Preparat obarvan z L4T.

     Gobice sem določil po "Pilze der Schweiz", Bd. 1.