«


Seimatosporium sp.  

    1. konidiji. Preparat v vodi.
    2. konidiji.
    3. konidiji in konidionosci.

       Ellis/Ellis (Microfungi on Land Plants) navajata Seimatosporium rosarum, na lističih
        šipeka/Rosa canina, ki ima dva- do trikrat septirane konidije.