«


Hypocrea rufa  
hypocrea rufa - ask hypocrea rufa - aski
hypocrea rufa - aski
inonotus nodulosus - seta inonotus nodulosus - seta

  1. aski imajo najprej 8, potem 16 trosov in so J-. Povprečna velikost 80-110 x 5 mcm.
     zreli trosi z drobno zrnato površino so v parih; zgornji tros je okrogel in meri okoli 4-5 mcm,
     spodnji pa je bolj podolgovat in meri 5-6 x 3,5-4 mcm.
  2. aski. Preparat v Lugolu.
  3. aski. Preparat v vodi.
  1. v cevkah grčavega luknjača sem našel okoli 30-70 x 5-7 mcm velike sete. Preparat v barvilu Kongo.
  2. seta grčavega luknjača/Inonotus nodulosus.