Pezicula livida   (Berk.&Br.) Rehm
= Pezicula cinnamomea (DC.) Sacc.Pezicula livida
© matevě koncilja

več/mikro.

na boru. Najdbišče: Lahnberge, blizu univerze.