«


Nectria coryli  
nectria coryli - trosi nectria coryli - askus in trosi
nectria coryli - ask in askospore nectria coryli - ask in askokonidiji
nectria coryli - askokonidiji nectria coryli - aski z askokonidiji
nectria coryli - tuji trosi na peritecijah nectria coryli - tuji trosi na peritecijah

  1. dva trosa v sredini. Trosi (askospore) so hijalini, enkrat septirani;
  največji tros v asku je meril: 15,0 x 4,0 mcm. Preparat v barvilu Kongo. Zreli trosi producirajo znotraj askov askokonidije in se pri tem skrčijo.
  2. ask s trosi. Preparat v barvilu Kongo. Trosi so slabo vidni.
  3. ask s trosi. Aski so J-. Preparat v lugolu.
  4. zrel ask z askokonidijami. Zreli aski so merili približno 80-100 x 13-15 mcm. Preparat v lugolu.
  5. askokonidiji merijo povprečno 3-5 x 1-2 mcm. Preparat v lugolu.
  6. zreli aski. Preparat v lugolu.
  7. na peritecijah sem našel tuje trose. Domnevam, da je Massaria inquinans. Povečava 400x. Preparat v barvilu Kongo.
  8. tuji trosi, povečava 620x. Velikost teh trosov približno 75x18 mcm. Preparat v barvilu Kongo.