«


Xylaria longipes  
xylaria longipes - trosi xylaria longipes - trosi
xylaria longipes - ask xylaria longipes - aski
xylaria longipes - aski

  1. trosi so merili od 13-17 x 5-6 µm. Preparat v lugolu.
  2. en tros.
  3. trosi v asku.
  4. aski.
  5. aski. Preparat v vodi.

     gobici sem določil po "Pilze der Schweiz" Bd.1 oziroma po "Nordic Macromycetes" Vol.1.