«


Hypoxylon intermedium  
hypoxylon intermedium - askospore hypoxylon intermedium - askospore
hypoxylon intermedium - stroma

  1. velikost trosov med 17-25 x 8-11 µm. Preparat v lugolu.
  2. trosi.
  3. iz strome se je v lužini KOH izločil rumenozelen pigment.
     Gobice so bile že stare in askov v periticijih ni več bilo.
     Pri H. intermedium aski nimajo apikalnega aparata.

     Gobice sem določil po Petrini/Müller "Haupt- und Nebenfruchtformen europäischer Hypoxylon-Arten".
     Lepo fotografijo gobe H. intermedium (= H. fraxinophilum) je videti v knjigi
     "Die Pilzflora des Ulmer Raumes", ki jo je izdal Manfred Enderle.