Hypomyces aurantius   (Pers.:Fr.) Tul.&C. Tul.hypomyces aurantius
© matev× koncilja

več/mikro.

bela plesen na robovih je nespolna oblika Cladobotryum varium. Zajedalska pajčevinka/Hypomyces aurantius ima rumenooran×aste do rdeče peritecije, ki so zasidrani v zlatorumenem micelju.
Gobice sem našel na propadajoči osmojeni bjerkanderi/Bjerkandera adusta.