«


Calycina herbarum  
calycina herbarum - aski in askospore calycina herbarum - aski
calycina herbarum - aski calycina herbarum - excipulum

    1. povprečna velikost trosov: 12-15 x 2,0 - 2,5 mcm. Preparat v barvilu L4T.
    2. aski so J+ in merijo okoli 70-100 x 6-7 mcm. Preparat v Lugolu.
    3. aski.
    4. hife ali lasi na zunanji strani apotecija.