«


Blumeria graminis  
Blumeria graminis - kasmotecij Blumeria graminis - aski
Blumeria graminis - ask Blumeria graminis - konidionosci
Blumeria graminis - konidij Blumeria graminis - konidija

  1. kasmotecij. Preparati v barvilu Kongo.
  2. stlačen kasmotecij in aski.
  3. nezrel ask.
  4. konidionosci.
  5. konidij.
  6. konidija.

     Pepelovko sem določil po Ellis&Ellis: "Microfungi on Land Plants".