«


Hypocrea gelatinosa  
hypocrea gelatinosa - aski hypocrea gelatinosa - aski
hypocrea gelatinosa - aski hypocrea gelatinosa - aski
hypocrea gelatinosa - hife hypocrea gelatinosa - excipulum

  1. aski imajo najprej 8, potem 16 trosov in so J-. Povprečna velikost 100-120 x 6 mcm.
  2. aski z zelenimi trosi. Trosi merijo okoli 5-7 x 4,5-5 mcm.
  3. aski.
  2. aski.
  3. zraven askov sem videl bolj ali manj napihnjene hialine hife.
  4. excipulum.