«


Dumontinia tuberosa  
dumontinia tuberosa - trosi dumontinia tuberosa - trosi
dumontinia tuberosa - aski dumontinia tuberosa - parafize
dumontinia tuberosa - lasi dumontinia tuberosa - excipulum

  1. trosi so eliptični in imajo na polih po eno kapljico; povprečna velikost: 15,1 x 6,9 mcm. Preparat v vodi.
  2. trosi, ki že klijejo; na levi je del askusa. Preparat v barvilu L4T.
  3. aski so J+, vsebujejo 8 trosov in merijo okoli 130 - 150 x 10-12 mcm. Preparat v lugolu.
  4. parafize so na konceh komaj zadebeljene. Preparat v L4T.
  5. zunanja stran apotecija je pokrita z lasmi, ki merijo okoli 40-50 x 3-4 mcm. Preparat v vodi.
  6. excipulum. Preparat v L4T.