«


Diatrype disciformis  
Diatrype disciformis - trosi Diatrype disciformis - aski

    1. trosi merijo med 7-8,5 x 1,5-2 mcm. Preparat v Lugolu.
    2. aski imajo 8 trosov in so J-.