«


Sphaeria detrusa  
Sphaeria detrusa - trosi Sphaeria detrusa - ask
Sphaeria detrusa - parafize Sphaeria detrusa - stroma

    1. askospore so merile od 16-20 x 5-7 µm. Preparat v vodi.
    2. en ask.
    3. parafize z drobnimi kapljicami.
    4. stroma.

       Gobice sem določil po Ellis/Ellis "Microfungi on Land Plants".