«


Phyllactinia guttata
Phyllactinia guttata - tros  Phyllactinia guttata - tros
Phyllactinia guttata - trosi Phyllactinia guttata - cleistothecium
Phyllactinia guttata - cleistothecium

  1. trosi so merili od 35-40 x 19-24 µm. Preparat v barvilu Kongo.
  2. trosi. Preparat v L4T.
  3. trosi.
  4. odprt klejstotecij z aski.
  5. prazen ask zraven klejstotecija.

     Literatura:
      Ellis/Ellis: "Microfungi on Land Plants."
      R.W.G. Dennis: "British Ascomycetes."