«


Nectria coccinea  
nectria coccinea - en tros nectria coccinea - trosa
nectria coccinea - en tros nectria coccinea - povečana slika peritecijev

    1. povprečna velikost trosov: 13,5 x 5,6 mcm. Preparat v vodi.
    2. trosi so hrapavi. Preparat v bombažnoplavem barvilu.
    3. en tros.
    4. povečeva 20x. Ker so bili periteciji že stari, nisem našel več askov.

       Gobice sem določil po "Pilze der Schweiz" oziroma "Nordic Macromycetes".