«


Rutstroemia bulgarioides  
rutstroemia bulgarioides - trosi rutstroemia bulgarioides - trosi
rutstroemia bulgarioides - trosi rutstroemia bulgarioides - askusi
rutstroemia bulgarioides - parafize

  1. trosi so neenakomerno eliptični, gladki; preparat v vodi. V vodi trosi nabreknejo.
  2. trosi, preparat v lugolu.
  2. trosi, preparat v lugolu. Trosi so različno veliki in se mi je sprva zdelo, da so primešani tuji ali pa so     različno zreli; povprečna velikost 9,7 x 4,7 mcm.
      povprečje malih trosov 7-8 x 4 mcm, povprečje velikih pa 11-12 x 5 mcm.
  4. askusi so J+, vsebujejo 8 trosov in merijo okoli 90-110 x 7-8 mcm. Preparat v lugolu.
  5. parafize so septirane in viličasto razdeljene.

    ker sem imel vtis, da imam pred sabo trose dveh različnih gob, sem potem šel na drugo mesto daleč stran od
    prvega rastišča in pobral druge primerke storževe plitvice in znova mikroskopiral. Rezultat je bil isti, tako da
    lahko rečem, da je pri tej gobici velikost trosov zelo različna. Če pa so veliki trosi res primešani, potem   morajo biti med storževimi plitvicami primerki, ki producirajo velike trose.