Phlebia tremellosa   (Schrad.:Fr.) Nakasone & Burds.
= Merulius tremellosus  Schrad.:Fr.Phlebia tremellosa
© matevě koncilja